Ms. Selina Zhang

Ms. Selina Zhang

Department:
Sales
Job Title:
Manager
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Fax:
**
Address:
#35 Xiangyang Road, Heshan Industrial Zone
Zip:
314516
Country/Region:
China
Province/State:
Zhejiang
City:
Tongxiang

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Tongxiang Sinovel Textile Co., Ltd.
Operational Address: 35 Xiangyang Road, Heshan Town, Jiaxing, Zhejiang, China
Website: http://sinovel.en.alibaba.com
Trang web trên alibaba.com: sinovel.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc | Nhà sản xuất, Công ty Thương mại
nhà cung cấp Đánh Giá:
38 Giao dịch 10,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm